Povinná výbava osobního automobilu

  • Náhradní elektrické pojistky – po jedné od každého užitého druhu
  • Náhradní žárovky – po jedné náhradní žárovce od každého druhu (s výjimkou výbojek) užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci
  • Zvedák
  • Klíč na matice (šrouby) kol
  • Náhradní kolo
    • u vozidel vybavených sadou na opravu pneumatik není zvedák, klíč a náhradní kolo povinné
  • Lékárnička
  • Výstražný trojúhelník
  • Retroreflexní vesta

Vyhláška detailně specifikuje konkrétní formu každé z položek povinné výbavy.

Doporučenou, nikoliv však povinnou výbavou osobního automobilu je například: tažné lano, hasicí přístroj, pracovní rukavice, bateriová svítilna, měřič tlaku vzduchu, startovací kabely, voda (nejlépe destilovaná) apod.

Pro jiné typy vozidel například pro motocykl, přívěs a nebo vozidlo pro hromadnou přepravu osob se může povinná výbava lišit od té, která je předepsána pro osobní automobil.

Napsat komentář